نمایشگاه سراسری کتاب همدان
نمایشگاه سراسری کتاب همدان از 18 تا 23 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی برگزار خواهد شد