فراخوان سومین دوره مسابقات عکس سوگواره شور حسینی ۱۰ آبان ۱۳۹۸

بخش های سوگواره :
بخش اول: عکس های ارسالی توسط گروه سنی تا ۴۱ سال تمام .
بخش دوم: عکس های ارسالی توسط گروه سنی بالاتر از ۴۱ سال .
* بخش ویژه سوگواره :
انتخاب مردمی : همه همکاران می توانند علاوه بر شرکت در یکی از دو بخش فوق الذکر (بخش اول ویا دوم سوگواره) ،
دراین بخش از مسابقه ) انتخاب مردمی ( هم شرکت نمایند. عکس های دریافتی ابتدا توسط داوران بر رسی اولیه شده و
عکس های منتخب در این بخش قرار داده می شوند و شرکت کنندگان می توانندیک یا هر چند عکس را، به عنوان
۹۷ شروع وتا پایان روز /۷/ بهترین عکس های سایت ،انتخاب )لایک( نمایند ).
تذکر: دربخش مردمی سوگواره علاوه بر همکاران و خانواده های محترم آنان، عموم مردم هم می توانند شرکت نمایند و
به بهترین عکس های سایت رای دهند .
موضوعات سوگواره
,۱ جلوه هایی از حضور مردم در عزاداری های حسینی ( ماههای محرم و صفر )
,۲ ایثار، بخشش و مشارکت مردم در ایام سوگواری سالار شهیدان و اربعین حسینی
,۳ مراسم عاشورا و اربعین حسینی و اماکن مذهبی و تاریخی
,۴ فرهنگ بومی مردم در عزاداری های حسینی
,۵ جلوه هایی از نماز عزاداران حسینی و نماز روز عاشورا
,۶ جلوه هایی از پیاده روی اربعین
,۷ حضور کودکان در عزاداری های حسینی و اربعین
,۸ سوگواری های حسینی در میان ملل و ادیان مختلف

اطلاعات تکمیلی را از اینجا مشاهده نمایید.