اوقات شرعی به افق همدان

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
چهارشنبه۱ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۰۳ : ۳۸۰۶ : ۲۸ : ۰۸۱۲ : ۰۰ : ۱۷۱۷ : ۳۱ : ۵۸۱۷ : ۴۹ : ۱۴۲۳ : ۱۸ : ۱۱
پنج شنبه۲ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۰۴ : ۲۵۰۶ : ۲۹ : ۰۱۱۲ : ۰۰ : ۰۹۱۷ : ۳۰ : ۵۰۱۷ : ۴۸ : ۰۷۲۳ : ۱۸ : ۰۱
جمعه۳ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۰۵ : ۱۳۰۶ : ۲۹ : ۵۴۱۲ : ۰۰ : ۰۲۱۷ : ۲۹ : ۴۲۱۷ : ۴۷ : ۰۲۲۳ : ۱۷ : ۵۱
شنبه۴ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۰۶ : ۰۱۰۶ : ۳۰ : ۴۷۱۱ : ۵۹ : ۵۵۱۷ : ۲۸ : ۳۵۱۷ : ۴۵ : ۵۷۲۳ : ۱۷ : ۴۲
یکشنبه۵ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۰۶ : ۴۹۰۶ : ۳۱ : ۴۱۱۱ : ۵۹ : ۴۹۱۷ : ۲۷ : ۳۰۱۷ : ۴۴ : ۵۳۲۳ : ۱۷ : ۳۳
دوشنبه۶ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۰۷ : ۳۷۰۶ : ۳۲ : ۳۵۱۱ : ۵۹ : ۴۴۱۷ : ۲۶ : ۲۶۱۷ : ۴۳ : ۵۱۲۳ : ۱۷ : ۲۵
سه شنبه۷ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۰۸ : ۲۵۰۶ : ۳۳ : ۳۰۱۱ : ۵۹ : ۴۰۱۷ : ۲۵ : ۲۳۱۷ : ۴۲ : ۵۰۲۳ : ۱۷ : ۱۸
چهارشنبه۸ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۰۹ : ۱۴۰۶ : ۳۴ : ۲۵۱۱ : ۵۹ : ۳۶۱۷ : ۲۴ : ۲۱۱۷ : ۴۱ : ۵۰۲۳ : ۱۷ : ۱۱
پنج شنبه۹ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۱۰ : ۰۲۰۶ : ۳۵ : ۲۰۱۱ : ۵۹ : ۳۳۱۷ : ۲۳ : ۲۰۱۷ : ۴۰ : ۵۱۲۳ : ۱۷ : ۰۵
جمعه۱۰ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۱۰ : ۵۱۰۶ : ۳۶ : ۱۵۱۱ : ۵۹ : ۳۱۱۷ : ۲۲ : ۲۱۱۷ : ۳۹ : ۵۴۲۳ : ۱۷ : ۰۰
شنبه۱۱ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۱۱ : ۴۰۰۶ : ۳۷ : ۱۱۱۱ : ۵۹ : ۳۰۱۷ : ۲۱ : ۲۳۱۷ : ۳۸ : ۵۸۲۳ : ۱۶ : ۵۶
یکشنبه۱۲ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۱۲ : ۲۹۰۶ : ۳۸ : ۰۷۱۱ : ۵۹ : ۲۹۱۷ : ۲۰ : ۲۶۱۷ : ۳۸ : ۰۳۲۳ : ۱۶ : ۵۲
دوشنبه۱۳ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۱۳ : ۱۸۰۶ : ۳۹ : ۰۴۱۱ : ۵۹ : ۳۰۱۷ : ۱۹ : ۳۱۱۷ : ۳۷ : ۱۰۲۳ : ۱۶ : ۴۹
سه شنبه۱۴ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۱۴ : ۰۷۰۶ : ۴۰ : ۰۰۱۱ : ۵۹ : ۳۱۱۷ : ۱۸ : ۳۷۱۷ : ۳۶ : ۱۸۲۳ : ۱۶ : ۴۶
چهارشنبه۱۵ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۱۴ : ۵۶۰۶ : ۴۰ : ۵۷۱۱ : ۵۹ : ۳۳۱۷ : ۱۷ : ۴۴۱۷ : ۳۵ : ۲۸۲۳ : ۱۶ : ۴۴
پنج شنبه۱۶ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۱۵ : ۴۵۰۶ : ۴۱ : ۵۴۱۱ : ۵۹ : ۳۶۱۷ : ۱۶ : ۵۳۱۷ : ۳۴ : ۳۹۲۳ : ۱۶ : ۴۴
جمعه۱۷ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۱۶ : ۳۵۰۶ : ۴۲ : ۵۱۱۱ : ۵۹ : ۳۹۱۷ : ۱۶ : ۰۳۱۷ : ۳۳ : ۵۲۲۳ : ۱۶ : ۴۳
شنبه۱۸ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۱۷ : ۲۴۰۶ : ۴۳ : ۴۹۱۱ : ۵۹ : ۴۴۱۷ : ۱۵ : ۱۵۱۷ : ۳۳ : ۰۶۲۳ : ۱۶ : ۴۴
یکشنبه۱۹ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۱۸ : ۱۴۰۶ : ۴۴ : ۴۷۱۱ : ۵۹ : ۴۹۱۷ : ۱۴ : ۲۹۱۷ : ۳۲ : ۲۲۲۳ : ۱۶ : ۴۶
دوشنبه۲۰ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۱۹ : ۰۴۰۶ : ۴۵ : ۴۴۱۱ : ۵۹ : ۵۵۱۷ : ۱۳ : ۴۴۱۷ : ۳۱ : ۳۹۲۳ : ۱۶ : ۴۸
سه شنبه۲۱ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۱۹ : ۵۳۰۶ : ۴۶ : ۴۲۱۲ : ۰۰ : ۰۲۱۷ : ۱۳ : ۰۰۱۷ : ۳۰ : ۵۸۲۳ : ۱۶ : ۵۱
چهارشنبه۲۲ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۲۰ : ۴۳۰۶ : ۴۷ : ۴۰۱۲ : ۰۰ : ۱۰۱۷ : ۱۲ : ۱۸۱۷ : ۳۰ : ۱۸۲۳ : ۱۶ : ۵۵
پنج شنبه۲۳ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۲۱ : ۳۳۰۶ : ۴۸ : ۳۸۱۲ : ۰۰ : ۱۹۱۷ : ۱۱ : ۳۸۱۷ : ۲۹ : ۴۰۲۳ : ۱۷ : ۰۰
جمعه۲۴ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۲۲ : ۲۳۰۶ : ۴۹ : ۳۷۱۲ : ۰۰ : ۲۹۱۷ : ۱۱ : ۰۰۱۷ : ۲۹ : ۰۴۲۳ : ۱۷ : ۰۶
شنبه۲۵ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۲۳ : ۱۲۰۶ : ۵۰ : ۳۵۱۲ : ۰۰ : ۳۹۱۷ : ۱۰ : ۲۳۱۷ : ۲۸ : ۲۹۲۳ : ۱۷ : ۱۲
یکشنبه۲۶ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۲۴ : ۰۲۰۶ : ۵۱ : ۳۳۱۲ : ۰۰ : ۵۰۱۷ : ۰۹ : ۴۸۱۷ : ۲۷ : ۵۷۲۳ : ۱۷ : ۲۰
دوشنبه۲۷ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۲۴ : ۵۲۰۶ : ۵۲ : ۳۱۱۲ : ۰۱ : ۰۲۱۷ : ۰۹ : ۱۵۱۷ : ۲۷ : ۲۶۲۳ : ۱۷ : ۲۸
سه شنبه۲۸ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۲۵ : ۴۲۰۶ : ۵۳ : ۲۹۱۲ : ۰۱ : ۱۵۱۷ : ۰۸ : ۴۳۱۷ : ۲۶ : ۵۶۲۳ : ۱۷ : ۳۷
چهارشنبه۲۹ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۲۶ : ۳۱۰۶ : ۵۴ : ۲۶۱۲ : ۰۱ : ۲۹۱۷ : ۰۸ : ۱۳۱۷ : ۲۶ : ۲۹۲۳ : ۱۷ : ۴۷
پنج شنبه۳۰ آبان ۱۳۹۸۰۵ : ۲۷ : ۲۱۰۶ : ۵۵ : ۲۴۱۲ : ۰۱ : ۴۴۱۷ : ۰۷ : ۴۵۱۷ : ۲۶ : ۰۳۲۳ : ۱۷ : ۵۷