اوقات شرعی به افق همدان

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
سه شنبه۱ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۵۳ : ۰۸۰۷ : ۲۱ : ۱۳۱۲ : ۲۷ : ۰۷۱۷ : ۳۳ : ۱۹۱۷ : ۵۱ : ۳۷۲۳ : ۴۳ : ۰۵
چهارشنبه۲ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۵۲ : ۵۱۰۷ : ۲۰ : ۴۷۱۲ : ۲۷ : ۲۴۱۷ : ۳۴ : ۱۹۱۷ : ۵۲ : ۳۵۲۳ : ۴۳ : ۲۵
پنج شنبه۳ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۵۲ : ۳۱۰۷ : ۲۰ : ۱۹۱۲ : ۲۷ : ۳۹۱۷ : ۳۵ : ۱۹۱۷ : ۵۳ : ۳۳۲۳ : ۴۳ : ۴۴
جمعه۴ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۵۲ : ۱۰۰۷ : ۱۹ : ۴۹۱۲ : ۲۷ : ۵۵۱۷ : ۳۶ : ۲۰۱۷ : ۵۴ : ۳۱۲۳ : ۴۴ : ۰۳
شنبه۵ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۵۱ : ۴۷۰۷ : ۱۹ : ۱۸۱۲ : ۲۸ : ۰۹۱۷ : ۳۷ : ۲۰۱۷ : ۵۵ : ۲۹۲۳ : ۴۴ : ۲۱
یکشنبه۶ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۵۱ : ۲۲۰۷ : ۱۸ : ۴۵۱۲ : ۲۸ : ۲۳۱۷ : ۳۸ : ۲۱۱۷ : ۵۶ : ۲۸۲۳ : ۴۴ : ۳۸
دوشنبه۷ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۵۰ : ۵۶۰۷ : ۱۸ : ۱۰۱۲ : ۲۸ : ۳۵۱۷ : ۳۹ : ۲۲۱۷ : ۵۷ : ۲۶۲۳ : ۴۴ : ۵۵
سه شنبه۸ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۵۰ : ۲۸۰۷ : ۱۷ : ۳۳۱۲ : ۲۸ : ۴۷۱۷ : ۴۰ : ۲۲۱۷ : ۵۸ : ۲۵۲۳ : ۴۵ : ۱۰
چهارشنبه۹ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۴۹ : ۵۸۰۷ : ۱۶ : ۵۵۱۲ : ۲۸ : ۵۸۱۷ : ۴۱ : ۲۳۱۷ : ۵۹ : ۲۳۲۳ : ۴۵ : ۲۵
پنج شنبه۱۰ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۴۹ : ۲۷۰۷ : ۱۶ : ۱۵۱۲ : ۲۹ : ۰۹۱۷ : ۴۲ : ۲۴۱۸ : ۰۰ : ۲۲۲۳ : ۴۵ : ۳۹
جمعه۱۱ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۴۸ : ۵۴۰۷ : ۱۵ : ۳۴۱۲ : ۲۹ : ۱۸۱۷ : ۴۳ : ۲۵۱۸ : ۰۱ : ۲۰۲۳ : ۴۵ : ۵۲
شنبه۱۲ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۴۸ : ۱۹۰۷ : ۱۴ : ۵۱۱۲ : ۲۹ : ۲۷۱۷ : ۴۴ : ۲۶۱۸ : ۰۲ : ۱۹۲۳ : ۴۶ : ۰۴
یکشنبه۱۳ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۴۷ : ۴۳۰۷ : ۱۴ : ۰۶۱۲ : ۲۹ : ۳۵۱۷ : ۴۵ : ۲۶۱۸ : ۰۳ : ۱۷۲۳ : ۴۶ : ۱۵
دوشنبه۱۴ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۴۷ : ۰۵۰۷ : ۱۳ : ۲۰۱۲ : ۲۹ : ۴۲۱۷ : ۴۶ : ۲۷۱۸ : ۰۴ : ۱۶۲۳ : ۴۶ : ۲۶
سه شنبه۱۵ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۴۶ : ۲۵۰۷ : ۱۲ : ۳۳۱۲ : ۲۹ : ۴۸۱۷ : ۴۷ : ۲۷۱۸ : ۰۵ : ۱۴۲۳ : ۴۶ : ۳۵
چهارشنبه۱۶ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۴۵ : ۴۴۰۷ : ۱۱ : ۴۴۱۲ : ۲۹ : ۵۳۱۷ : ۴۸ : ۲۷۱۸ : ۰۶ : ۱۲۲۳ : ۴۶ : ۴۴
پنج شنبه۱۷ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۴۵ : ۰۲۰۷ : ۱۰ : ۵۳۱۲ : ۲۹ : ۵۸۱۷ : ۴۹ : ۲۸۱۸ : ۰۷ : ۱۰۲۳ : ۴۶ : ۵۲
جمعه۱۸ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۴۴ : ۱۷۰۷ : ۱۰ : ۰۱۱۲ : ۳۰ : ۰۲۱۷ : ۵۰ : ۲۷۱۸ : ۰۸ : ۰۷۲۳ : ۴۶ : ۵۹
شنبه۱۹ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۴۳ : ۳۲۰۷ : ۰۹ : ۰۸۱۲ : ۳۰ : ۰۵۱۷ : ۵۱ : ۲۷۱۸ : ۰۹ : ۰۵۲۳ : ۴۷ : ۰۵
یکشنبه۲۰ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۴۲ : ۴۴۰۷ : ۰۸ : ۱۳۱۲ : ۳۰ : ۰۷۱۷ : ۵۲ : ۲۷۱۸ : ۱۰ : ۰۲۲۳ : ۴۷ : ۱۱
دوشنبه۲۱ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۴۱ : ۵۶۰۷ : ۰۷ : ۱۷۱۲ : ۳۰ : ۰۹۱۷ : ۵۳ : ۲۶۱۸ : ۱۰ : ۵۹۲۳ : ۴۷ : ۱۵
سه شنبه۲۲ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۴۱ : ۰۵۰۷ : ۰۶ : ۲۰۱۲ : ۳۰ : ۰۹۱۷ : ۵۴ : ۲۵۱۸ : ۱۱ : ۵۶۲۳ : ۴۷ : ۱۹
چهارشنبه۲۳ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۴۰ : ۱۴۰۷ : ۰۵ : ۲۱۱۲ : ۳۰ : ۰۹۱۷ : ۵۵ : ۲۳۱۸ : ۱۲ : ۵۳۲۳ : ۴۷ : ۲۲
پنج شنبه۲۴ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۳۹ : ۲۱۰۷ : ۰۴ : ۲۲۱۲ : ۳۰ : ۰۸۱۷ : ۵۶ : ۲۲۱۸ : ۱۳ : ۴۹۲۳ : ۴۷ : ۲۴
جمعه۲۵ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۳۸ : ۲۶۰۷ : ۰۳ : ۲۱۱۲ : ۳۰ : ۰۷۱۷ : ۵۷ : ۲۰۱۸ : ۱۴ : ۴۵۲۳ : ۴۷ : ۲۵
شنبه۲۶ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۳۷ : ۳۰۰۷ : ۰۲ : ۱۸۱۲ : ۳۰ : ۰۴۱۷ : ۵۸ : ۱۸۱۸ : ۱۵ : ۴۱۲۳ : ۴۷ : ۲۵
یکشنبه۲۷ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۳۶ : ۳۳۰۷ : ۰۱ : ۱۵۱۲ : ۳۰ : ۰۱۱۷ : ۵۹ : ۱۵۱۸ : ۱۶ : ۳۷۲۳ : ۴۷ : ۲۴
دوشنبه۲۸ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۳۵ : ۳۴۰۷ : ۰۰ : ۱۱۱۲ : ۲۹ : ۵۷۱۸ : ۰۰ : ۱۲۱۸ : ۱۷ : ۳۲۲۳ : ۴۷ : ۲۳
سه شنبه۲۹ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۳۴ : ۳۴۰۶ : ۵۹ : ۰۵۱۲ : ۲۹ : ۵۳۱۸ : ۰۱ : ۰۹۱۸ : ۱۸ : ۲۷۲۳ : ۴۷ : ۲۱
چهارشنبه۳۰ بهمن ۱۳۹۸۰۵ : ۳۳ : ۳۳۰۶ : ۵۷ : ۵۹۱۲ : ۲۹ : ۴۸۱۸ : ۰۲ : ۰۵۱۸ : ۱۹ : ۲۲۲۳ : ۴۷ : ۱۷