تماس با ما

آدرس پستی: همدان-

 

تلفن  تماس .................... ۰۸۱۳۲۵۱۲۱۱۷

کدپستی ..........................۹۵۴۹-۹-۶۵۱۴۶

ایمیل................................ ershad.hamedan@yahoo.com

 

  • : روابط عمومی
  • : 08132516826

  • : تلفنخانه
  • : 08132512117-19