جشنواره فرهنگی هنری اذان

جشنواره فرهنگی هنری اذان

مشخصات
*
*
*
*


*
*
*
*
*
لطفا" فایل ورد یا PDF اثر خود را در این قسمت بارگذاری نمایید.
لطفا" فایل تصویری اثر خود را با پسوند mp4 در این قسمت بارگذاری نمایید. آثاری که حجم آن ها بیش از 300 مگابایت است، بعد از تکمیل و ارسال فرم ثبت نام، می توانید آثار خود را در قالب لوح فشرده به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایید.
لطفا" فایل تصویری اثر خود را با پسوند jpg در این قسمت بارگذاری نمایید.